معالجات دندانپزشکی به طور اجتناب ناپذیری سبب التهاب خفیف می گردند، اگر به لحاظ سلامت مشکلی وجود نداشته باشد، مصرف آسپرین قبل و بعد از درمان ترمیمی برای حداقل دو هفته می تواند التهاب و احتمال نیاز به روت کانال تراپی را کاهش دهد. درد خفیف ناشی از درمان طبیعی است. درد باید به صورت روزانه کاهش یابد و اغلب در ۶-۳ هفته احساس نشود. در صورت وخیم شدن درد تا سه روز بعد از درمان و احساس زق زق در دندان به طور مداوم بعد از سه روز و عدم پاسخ به آسپرین به دندانپزشک مراجعه کنید زیرا دندان شما ممکن است به اندازه کافی سالم نباشد تا خود را ترمیم کند. هرگز قبل از یک مهمانی یا هر رویداد مهم دیگر تحت یک درمان انتخابی دندانپزشکی قرار نگیرید. انجام یک معاینه خوب و کامل از قبل می تواند از مشکلات بعدی پیشگیری کند. هرگز برای انجام درمانهای غیرقابل برگشت از قبیل روت کانال تراپی یا کشیدن دندان بدون این که مشکل به طور کامل تشخیص داده شده باشد، عجله نکنید.