در یک کلمه، جرم دندان دشمن دندان است. جرم دندان شامل کلنی هایی از باکتری های مختلف است که اعم از مصرف یا عدم مصرف غذا هر ۲۴ ساعت تشکیل می شود. جرم دندان یک محصول زائد اسیدی ترشح می کند که دندانها را خورده و لثه ها را تحریک می کند که به پوسیدگی دندان و بیماری پریودنتال منجر می گردد. وقتی به طور روزانه جرم بر روی دندان (بین و زیر خطوط لثه) می نشیند، به تدریج سخت شده و لذا سبب تخریب بافت، افزایش عمق پاکت لثه شده و برداشتن آن مشکل تر می گردد.

پیشگیری :

مطب ما برنامه بهداشت دهان زیر را یک بار در روز توصیه می کند: قبل از مسواک زدن به مدت ۵-۱ دقیقه با محلول شستشوی دهان پلاکس ) plax) غرغره کنید. سپس با ملایمت با هر قسمت از برس مسواک به مدت ۱۰ ثانیه با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خط لثه با یک حرکت لرزشی چرخشی مسواک بزنید. همچنین می توانید از یک مسواک برقی استفاده کنید. بعد از آن با حرکتی سریع مشابه ۸ حداقل شش بار در هر طرف دندان ها نخ دندان بکشید. ممکن است خونریزی رخ دهد. تکنیک پیشرفته شامل گره زدن نخ دندان می باشد. برای بیماری پریودنتال از لیسترین استفاده می شود. در نهایت از ژل فلوراید Kam بر روی خطوط لثه استفاده کرده و بعد از ۳۰ دقیقه دهان را شستشو دهید. 

برای اطلاعات مفیدتر به سایت American Dental Association مراجعه کنید.